18 Aralık 2012 Salı

Mitolojik Öyküler ve Bilgiler-Episode II

Mitolojik öyküler yazımızın ikinci kısmına geldik...

Kadın ve Tufan, Hesiodos-İşler ve Günler

 Prometheus' tan sonra Zeus erkekleri onun suç ortaklarını cezalandırır : Onlar için kadını; şu kötülük kaynağını yaratır...

Pandora'nın Yaratılışı

Zeus Tanrıça görünümlü o güzel bedeni topraktan su ile yoğurmasını ve çekici kılmasını Hephaistos' a buyurur. Athena bedeni uyumlu olarak süsler, Afrodit yüzüne zerafet ve dayanılmaz arzu serper, ulak Hermes ise ona şeytani bir zeka ve kandırma yetisi üfler. Konuşma yetisi de verir.

Hermes ona Pandora, bütün tanrılardan armağan adını verir. Pandora' ya kapalı bir küp armağan ederek kendisini Epimetheus' a götürür. Kardeşi Prometheus, Zeus' tan hiçbir armağan almaması konusunda Epimetheus' u boşuna uyarmıştır. Epimetheus Pandora' nın çekiciliğine karşı koyamaz. Pandora küpü açar ve "yıkıcı kötülükleri kaçırıverir"...
Acılar, yorgunluklar, ağrılı hastalıklar ölüm getirerek yeryüzüne yayılır. Sadece "UMUT" küpün içinde kalır. İnsan soyu çoğalır ve kötülük de beraberinde çoğalır. Servet edinme hırsa savaşları kışkırtır. İnsanlar Tanrılar' dan yüz çevirir. Buna istinaden Zeus insan türünü suyla yok etmeye karar verir ve: "ıslak kanatlı yelleri salar ortaya"...


Pınarlarla ırmaklar amansız bir hızla ağaçları, sürüleri, insanları,evleri sürükler...Deniz denize eklenir. Nihayet Tanrı yatışınca bir kayıktaki kadın ve erkeği fark eder. Prometheus' un oğlu Deukalion' u ve Epimetheus ile Pandora'nın kızı Pyrrha' yı tanır: iki günahsız Tanrı'lara tapan...Onları su yüzünde görünür tek dağ olan Parnesos' a yönlendirir. İkisi de Tanrılara şükreder. Themis onlara annelerinin kemiklerini omuzlarının üstünden atmalarını söyler. Deukalion bu sözlerden amacın, her şeyin anası olan Yer' in kemikleri yani taşlar olduğunu anlar. Kendisinin attığı çakıllardan erkekler, Pyrrha'nınkilerden de kadınlar türer. Böylece yeni bir insan soyu doğar...Kaynak : Yunan ve Roma Mitolojisi- Colette Estin,Helene Laporte- Tubitak Yayınları

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...