22 Aralık 2012 Cumartesi

Biyologların Çalışma Alanları


İsteyerek ya da kaderin bir cilvesi olarak Biyoloji Bölümüne girmiş olan adaylar her üniversite öğrencisi gibi biraz da belki diğerlerinden daha fazla “ben mezun olunca ne iş yaparım” diye düşünecektir. Aslında Biyolog olmak Türkiye şartlarında pek çok kişinin gözünde baştan işsiz olmak anlamına gelir… Ancak durum hiç de öyle sanıldığı gibi vahim değildir. Türkiye şartlarında dahi Biyologlar için oldukça fazla iş olanağı bulunmaktadır. Yeter ki gerekli donanımı edinip biraz da iş olanaklarına karşı gözü açık ol…
Bilindiği gibi Biyoloji bölümü mezunları “biyolog” unvanı alırlar. Biyologlar, aşağıdaki resmi ve özel kuruluşlarda iş olanaklarına sahiptirler:
  • Devlet ve özel hastane laboratuarları, özel tıbbi tahlil ve test laboratuarları,
  • Bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar
  • Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri,
  • İlaç firmaları,
  • Tıbbi / bilimsel araç-gereç satan firmalar,
  •  Gıda üretimi için yasal izni olan şirketler (gıda kontrolörü olarak),
  •  Çevre danışmanlığı sağlayan kuruluşlar,
  • Şu an (Aralık 2005) geçerli olan düzenlemeler itibariyle 1-1.5 yıllık tezsiz yüksek lisans eğitimi (formasyon) alarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve devlet okullarında biyoloji öğretmenliği,
  • Yurt içinde ve yurt dışında Araştırma Görevliliği.


Biraz da bunları açalım bakalım biyolog olarak ne gibi işlerde çalışabilirsin…

Araştırma görevlisi ve uzman biyolog olarak yurtiçi ve yurtdışı üniversite ve enstitülerde; ayrıca tıp ve eczacılık fakültelerinde çalışma olanakları bulunmaktadır.

Özel ya da devlet olsun bütün sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda her türlü tıbbi analizlerin yapılmasında, tıbbi araştırma ve destek ünitelerinde, kan bankalarında çalışabilirsin..

Çevre koruma, kontrol ve ekolojik planlama yapan çevre danışmanlığı sağlayan kuruluşlarda uzman olarak çalışabilirler. Ancak bunun için ÇED (Çevre Etkileşim ve Değerlendirme) Yeterlilik Sertifikasına sahip olmak gereklidir. Bu sertifika da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından firmalar aracılığı ile katılan kişilere belli bir eğitim sürecinden sonra verilmektedir. Detaylarını Bakanlık sayfasından elde edebilirsin.Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda her türlü araştırma-geliştirme ve üretim faaliyetinde araştırmacı olarak çalışabilirsin.. Türkiye’ de artık araştırma ve geliştirme faaliyetlerine oldukça önem verilmektedir. Devlet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TUBİTAK aracılığı ile özel şirketlere araştırma faaliyetleri için çeşitli destekler sağlamaktadır. Dolayısı ile yurtiçi ve yurtdışında tıbbi analizlerde  ve araştırma faaliyetlerinde kullanılacak kitlerin ve cihazların üretimi için elemana gereksinim oluşmaktadır. Bu tarz çalışmalar yapan firmaların en çok gereksinim duydukları elemanlar ise biyologlardır. Bu firmalarda da iş olanakları oldukça fazladır.

Hidrobiyoloji ve Su ürünleri ile ilgili araştırma ve üretim faaliyetlerinde bulunan firma ve kuruluşlarda, ayrıca arıtma tesislerinde biyolog olarak görev alabilirsin.

Milli Parklar, Doğa Koruma, Yaban Hayatı Koruma ve Özel Çevre Koruma alanlarında biyoçeşitlilik (fauna ve flora), ekoloji, doğa yönetimi ve yaban hayatı uzmanı olarak, ayrıca hayvanat bahçelerinde, yaban hayvanı rehabilitasyon ve barındırma tesislerinde ve petshop işletmelerinde biyologlara gereksinim duyulmaktadır.

Tezsiz yüksek lisans yapıp özel ve kamu okullarında ve dershanelerde öğretmenlik yapabilme olanağına da sahipsin. Ayrıca biyoloji eğitim-öğretim faaliyetleri (kitap ve soru bankacılığı vs..) ve biyoloji programlarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yürüten firmalarda çalışabilirsin.

Tarım ve ormancılık alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde, bakanlıklara bağlı gıda kontrol laboratuarları ya da özel gıda kontrol laboratuarlarında, biyolojik ürünlerle ilgili standartların belirlenmesinde çalışan kurum ve kuruluşlarda (TSE ya da özel kurumlarda) yine biyologlara gereksinim duyulmaktadır.

Kriminoloji Laboratuarları ve Adli Tıp Laboratuarları da azımsanmayacak kadar çok biyolog çalıştırmaktadırl.

Şaşırabilirsin ama Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ na Gümrük Biyolog 'u olarak da biyologlar istihdam edilmektedir.


İlaç ve hammaddelerinin, kozmetik ürünlerinin üretimi, kalite kontrolü, araştırma ve geliştirme çalışmalarında faaliyet gösteren firmalarda çalışma olanağın oldukça fazla.

Pest ve Vektör canlıların kontrolüne yönelik faaliyetlerde, yerleşkelerdeki haşere mücadelesinin planlanması ve yürütülmesinde faaliyet gösteren özel şirketlerde çalışabilirsin.

Nükleer tesisler ve radyasyon kullanılan işletmelerde biyolog istihdam etmektedir.


Yurtiçi ve yurtdışı arboretumlar, botanik bahçeleri, yabani bitki türlerinin depolandığı ve işlendiği merkezlerde çalışabilirsin..

Görüldüğü gibi o kadar da geleceği için korkulacak bir meslek değil biyologluk. Aslında diğer mesleklere göre önü de oldukça açık. Yine de ülkemizde yurtdışındaki kadar önemsenen ve değer verilen konumuna henüz ulaşamadı. Ayrıca oldukça fazla biyoloji bölümü olup bu bölümlerin de gereksinimden fazla biyolog mezun etmesi de bir başka dezavantajı.. Yine de ben biyolog olmaktan gurur duyuyorum ve okuduğum bölümden de hiç pişman değilim. Sen de sev bölümünü bak önüne ne güzel fırsatlar çıkıyor…

Detaylı bilgi almak istersen soruların için bana yazabilirsin… Elimden geldiği, bilgim ve tecrübem dahilinde sana yardımcı olurum…

Byee….

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...